Η γλώσσα C++ σε βάθος ...

 

Νίκος Μ. Χατζηγιαννάκης

 

Νίκος Χατζηγιαννάκης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Η/Υ, MSc Computer Science

 

To βιβλίο αυτό σας οδηγεί, με απλό και κατανοητό τρόπο, να γνωρίστε τη φιλοσοφία του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού (ΑΠ) μέσα από τη γλώσσα C++.

Δεν προϋποθέτει γνώσεις προγραμματισμού. Απευθύνεται τόσο στον αρχάριο σπουδαστή όσο και στον έμπειρο προγραμματιστή που θέλει να γνωρίσει τις αρχές και τη φιλοσοφία του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού, μέσα από μια ευέλικτη και χωρίς όρια γλώσσα όπως η C++.

2η αναθεωρημένη έκδοση!

Η 2η αυτή έκδοση δίνει ακόμα μεγαλύτερο βάρος στο εκπαιδευτικό ύφος του βιβλίου και το εναρμονίζει με τα τελευταία πρότυπα της γλώσσας. Όλα σχεδόν τα κεφάλαια έχουν εμπλουτιστεί και καλύπτουν περισσότερη ύλη Η ύλη πλαισιώνεται τώρα από περισσότερα παραδείγματα, προσανατολισμένα στην εμβάθυνση των εννοιών και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού (ΑΠ). Έχουν προστεθεί πολλές νέες ασκήσεις καθώς και μια ενότητα στο τέλος κάθε κεφαλαίου με τα συχνότερα λάθη που κάνουν οι σπουδαστές.

Έχουν προστεθεί νέα κεφάλαια και στα περισσότερα υπάρχοντα κεφάλαια έχει αλλάξει η εκπαιδευτική προσέγγιση. Έχει δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην αντικειμενοστρεφή σκέψη και όχι απλά στη στη χρήση μιας γλώσσας ΑΠ.

Το βιβλίο πέρα από το συνοδευτικό CD, το οποίο περιέχει τον κώδικα όλων των παραδειγμάτων του, και τον κώδικα των λύσεων όλων των ασκήσεων, συνοδεύεται επίσης από μια πλαστικοποιημένη κάρτα γρήγορης αναφοράς, η οποία περιέχει σχεδόν ότι χρειάζεται ο σπουδαστής για την κατάστρωση ενός προγράμματος στη C++. Αποδεδειγμένα βοηθάει αφάνταστα τους σπουδαστές, ιδιαίτερα στα εργαστήρια του μαθήματος.

Σελίδες:976
ISBN:978-960-461-620-6
Κωδικός στον Εύδοξο:41960180

 

Τύποι δεδομένων, παραστάσεις,  εντολές ελέγχου και επανάληψης

Συναρτήσεις - Υπερφόρτωση συναρτήσεων

Δείκτες και πίνακες

Κλάσεις και αντικείμενα

Υπερφόρτωση μεθόδων και τελεστών

Κληρονομικότητα — Παράγωγες και Βασικές κλάσεις

Πολυμορφισμός και συσχέτιση κλάσεων
Αντικειμενοστρεφής σχεδίαση προγραμμάτων - Η γλώσσα μοντελοποίησης UML

Ρεύματα εισόδου/εξόδου - χειρισμός αρχείων

Αναδρομή και αναδρομικές συναρτήσεις

Αλγόριθμοι αναζήτησης και ταξινόμησης

Δυναμική διαχείριση μνήμης

Εκτενής αναφορά στις δυναμικές δομές δεδομένων — συνδεδεμένες λίστες, δυαδικά δένδρα και υλοποίησή τους στη γλώσσα C++

Πρότυπα κλάσεων και συναρτήσεων

Εξαιρέσεις και διαχείριση σφαλμάτων

Χώροι ονομάτων

Ο μεταγλωττιστής GCC

Η χρήση της καθιερωμένης βιβλιοθήκης προτύπων (STL) της C++.Αποδέκτες, Αλγόριθμοι και Επαναλήπτες

 
 
Κάθε κεφάλαιο ακολουθείται από σύντομη ανασκόπηση, λυμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα, τα συχνότερα λάθη  και από ασκήσεις διαφορετικών βαθμών δυσκολίας. Η δομή αυτή καθιστά το βιβλίο ιδανικό για εκπαιδευτική χρήση.

 

Άλλα βιβλία του συγγραφέα

Η γλώσσα C σε βάθος

Το βιβλίο αναφέρεται στον διαδικαστικό προγραμματισμό με τη γλώσσα C.

4η αναθεωρημένη έκδοση

Νίκος Χατζηγιαννάκης
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ
ISBN: 978-960-461-498-1, 660 σελ.

 
Λίστα με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα τα οποία έχουν προτείνει στο σύστημα Εύδοξος τα βιβλία "Η γλώσσα C++ σε βάθος" και "Η γλώσσα C σε βάθος".

Προμηθευτείτε το βιβλίο on-line από τις εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ