Η γλώσσα C++ σε βάθος ...

 

Νίκος Μ. Χατζηγιαννάκης

 

Νίκος Χατζηγιαννάκης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Η/Υ, MSc Computer Science

 

 

Ο Συγγραφέας

Ο Νίκος Χατζηγιαννάκης είναι πτυχιούχος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Η/Υ της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και κάτοχος Master στην επιστήμη των υπολογιστών από το Πανεπιστήμιο Bath της Αγγλίας.

Από το 1987 δραστηριοποιείται  στην εκπαίδευση Η/Υ, σαν εισηγητής, υπεύθυνος σπουδών και ιδιοκτήτης εργαστηρίου ελευθέρων σπουδών πληροφορικής έχοντας στο ενεργητικό του, περισσότερες από 17.000 ώρες διδασκαλίας σε θέματα προγραμματισμού και χειρισμού Η/Υ.

Παράλληλα, σαν ειδικός επιστήμων σε θέματα ανάλυσης και σχεδίασης συστημάτων Η/Υ του Υπουργείου E.N, Αιγαίου και Nησιωτικής Πολιτικής, έχει αναλάβει τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη πρωτοποριακών πληροφοριακών συστημάτων για τον Δημόσιο τομέα. Στα πλαίσια αυτά, είναι ο επιστημονικός υπεύθυνος έργων του προγράμματος "Κοινωνία της Πληροφορίας", που αφορούν στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, την εξυπηρέτηση του πολίτη και τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας διοίκησης.

Από το 2009 διδάσκει στο τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου διαδικαστικό και αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό με τις γλώσσες C και C++.

Άλλα βιβλία του συγγραφέα

Η γλώσσα C σε βάθος - 4η αναθεωρημένη έκδοση
Πλήρης οδηγός εκμάθησης της γλώσσας C με εκτενή αναφορά στις δομές δεδομένων

ISBN:978-960-461-498-1, ΕΚΔΟΣΕΙΣ "ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ", 2012

Η 4η αυτή έκδοση δίνει ακόμα μεγαλύτερο βάρος στο εκπαιδευτικό ύφος του βιβλίου και το εναρμονίζει πλήρως με το τελευταίο πρότυπο της γλώσσας. Όλα σχεδόν τα κεφάλαια έχουν εμπλουτιστεί και καλύπτουν περισσότερη ύλη (π.χ. πίνακες μεταβλητού μήκους, πίνακες δεικτών, δείκτες σε δείκτες κ.α.). Στο βιβλίο έχει προστεθεί ακόμα ένα κεφάλαιο που αφορά στον προμεταγλωττιστή της C και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις μακροεντολές της γλώσσας, αντικείμενο που δεν κάλυπτε η προηγούμενη έκδοση. Η ύλη πλαισιώνεται τώρα από περισσότερα παραδείγματα, προσανατολισμένα στην εμβάθυνση των εννοιών και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της γλώσσας. Έχουν προστεθεί πολλές νέες ασκήσεις καθώς και μια ενότητα στο τέλος κάθε κεφαλαίου με τα συχνότερα λάθη που κάνουν οι σπουδαστές. Το CD περιλαμβάνει τον κώδικα όλων των προγραμμάτων, τις απαντήσεις όλων των ασκήσεων του βιβλίου μαζί με τον κώδικα τους καθώς και το ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης για τις γλώσσες C και C++, DEV C++.

 

Η γλώσσα C σε βάθος - 3η βελτιωμένη έκδοση
Πλήρης οδηγός εκμάθησης της γλώσσας C με εκτενή αναφορά στις δομές δεδομένων

ISBN: 978-960-461-208-6, ΕΚΔΟΣΕΙΣ "ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ", 2009

Βελτιωμένη έκδοση η οποία διαθέτει 110 περισσότερες σελίδες με αρκετές προσθήκες και αλλαγές. Προστέθηκαν αρκετά νέα παραδείγματα και ασκήσεις. Το CD περιλαμβάνει τον κώδικα όλων των προγραμμάτων, τις απαντήσεις όλων των ασκήσεων του βιβλίου μαζί με τον κώδικα τους καθώς και το ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης για τις γλώσσες C και C++, DEV C++.

 

Η γλώσσα C σε βάθος - 2η έκδοση
Πλήρης οδηγός εκμάθησης της γλώσσας C με εκτενή αναφορά στις δομές δεδομένων

ISBN: 960-209-966-6, ΕΚΔΟΣΕΙΣ "ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ", 2006

Έκδοση η οποία περιλαμβάνει CD με τον κώδικα των περισσοτέρων προγραμμάτων, τις απαντήσεις όλων των ασκήσεων του βιβλίου και το ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης για τις γλώσσες C και C++, DEV C++.

 

Η γλώσσα C σε βάθος - 1η έκδοση
Πλήρης οδηγός εκμάθησης της γλώσσας C με εκτενή αναφορά στις δομές δεδομένων

ISBN: 960-209-859-7, ΕΚΔΟΣΕΙΣ "ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ", 2005
 

   

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Νίκος Χατζηγιαννάκης
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Μικράς Ασίας 2, Μυτιλήνη 81100
Τηλ:2251041688, FAX:2251041175
e-mail: nikos@bytes.gr