Η γλώσσα C++ σε βάθος ...

 

Νίκος Μ. Χατζηγιαννάκης

 

 Η γλώσσα C++ σε βάθος - 2η έκδοση

ISBN: 978-960-461-620-6
Κωδικός στον Εύδοξο: 41960180
Σελίδες: 976

To βιβλίο αυτό σας οδηγεί, με απλό και κατανοητό τρόπο, να γνωρίστε τη φιλοσοφία του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού (ΑΠ) μέσα από τη γλώσσα C++.

Δεν προϋποθέτει γνώσεις προγραμματισμού. Απευθύνεται τόσο στον αρχάριο σπουδαστή όσο και στον έμπειρο προγραμματιστή που θέλει να γνωρίσει τις αρχές και τη φιλοσοφία του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού, μέσα από μια ευέλικτη και χωρίς όρια γλώσσα όπως η C++.

2η αναθεωρημένη έκδοση!

Η 2η αυτή έκδοση δίνει ακόμα μεγαλύτερο βάρος στο εκπαιδευτικό ύφος του βιβλίου και το εναρμονίζει με τα τελευταία πρότυπα της γλώσσας. Όλα σχεδόν τα κεφάλαια έχουν εμπλουτιστεί και καλύπτουν περισσότερη ύλη Η ύλη πλαισιώνεται τώρα από περισσότερα παραδείγματα, προσανατολισμένα στην εμβάθυνση των εννοιών και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού (ΑΠ). Έχουν προστεθεί πολλές νέες ασκήσεις καθώς και μια ενότητα στο τέλος κάθε κεφαλαίου με τα συχνότερα λάθη που κάνουν οι σπουδαστές.

Έχουν προστεθεί νέα κεφάλαια και στα περισσότερα υπάρχοντα κεφάλαια έχει αλλάξει η εκπαιδευτική προσέγγιση. Έχει δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην αντικειμενοστρεφή σκέψη και όχι απλά στη στη χρήση μιας γλώσσας ΑΠ.

Το βιβλίο πέρα από το συνοδευτικό CD, το οποίο περιέχει τον κώδικα όλων των παραδειγμάτων του, και τον κώδικα των λύσεων όλων των ασκήσεων, συνοδεύεται επίσης από μια πλαστικοποιημένη κάρτα γρήγορης αναφοράς, η οποία περιέχει σχεδόν ότι χρειάζεται ο σπουδαστής για την κατάστρωση ενός προγράμματος στη C++. Αποδεδειγμένα βοηθάει αφάνταστα τους σπουδαστές, ιδιαίτερα στα εργαστήρια του μαθήματος.

Κάθε κεφάλαιο ακολουθείται από σύντομη ανασκόπηση, λυμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα, τα συχνότερα λάθη  και από ασκήσεις διαφορετικών βαθμών δυσκολίας.
Η δομή αυτή καθιστά το βιβλίο ιδανικό για εκπαιδευτική χρήση.
 

Τύποι δεδομένων, παραστάσεις,  εντολές ελέγχου και επανάληψης

Συναρτήσεις - Υπερφόρτωση συναρτήσεων

Δείκτες και πίνακες

Κλάσεις και αντικείμενα

Υπερφόρτωση μεθόδων και τελεστών

Κληρονομικότητα — Παράγωγες και Βασικές κλάσεις

Πολυμορφισμός και συσχέτιση κλάσεων
Αντικειμενοστρεφής σχεδίαση προγραμμάτων - Η γλώσσα μοντελοποίησης UML

Ρεύματα εισόδου/εξόδου - χειρισμός αρχείων

Αναδρομή και αναδρομικές συναρτήσεις

Αλγόριθμοι αναζήτησης και ταξινόμησης

Δυναμική διαχείριση μνήμης

Εκτενής αναφορά στις δυναμικές δομές δεδομένων — συνδεδεμένες λίστες, δυαδικά δένδρα και υλοποίησή τους στη γλώσσα C++

Πρότυπα κλάσεων και συναρτήσεων

Εξαιρέσεις και διαχείριση σφαλμάτων

Χώροι ονομάτων

Ο μεταγλωττιστής GCC

Η χρήση της καθιερωμένης βιβλιοθήκης προτύπων (STL) της C++.Αποδέκτες, Αλγόριθμοι και Επαναλήπτες

 

Μια νέα προσπάθεια αρχίζει ώστε οι αναγνώστες του βιβλίου να έχουν τη δυνατότητα εκπαίδευσης μέσω ενός συστήματος ηλεκτρονικής μάθησης!
Επίσης, παρέχεται δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων on-line.

 

Άλλα βιβλία του συγγραφέα

Η γλώσσα C σε βάθος

Η γλώσσα C σε βάθος - 5η έκδοση Το βιβλίο αναφέρεται στον δομημένο  διαδικασιακό προγραμματισμό, με τη γλώσσα C.

5η έκδοση

Νίκος Μ. Χατζηγιαννάκης
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

ISBN: 978-960-461-715-9
Κωδικός Ευδόξου:
68384925
Σελίδες; 824

 

Προμηθευτείτε το βιβλίο on-line από τις εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ