Η γλώσσα C++ σε βάθος ...

 

Νίκος Μ. Χατζηγιαννάκης

 

 

 

Ενδεικτικά περιεχόμενα βιβλίου

 Το εξώφυλλο του βιβλίου


Το οπισθόφυλλο

Μια μ ικρή αναφορά στη 2η έκδοση


Λίγα λόγια για τη 2η έκδοση

Ο πίνακας περιεχομένων του βιβλίου


Ο πίνακας περιεχομένων του βιβλίου

Ενδεικτικές σελίδες από κάθε κεφάλαιο !!!


Ενδεικτικές σελίδες από κάθε κεφάλαιο (pdf  212 σελίδες - 12ΜΒ !!!)

Προτείνω να μην το δείτε μέσα από τον browser σας, αλλά να το αποθηκεύσετε τοπικά και να το ανοίξετε με το acrobat reader - Εμφανίζεται πολύ καλύτερα με όλες του τις δυνατότητες.